Köpvillkor

Frakt

Vi har fri normalfrakt på varor i Sverige. Särskilda båtfrakter, lyftkranar eller specialtransporter är ej fraktfria. Frakt tillkommer i Norge och Danmark.

Leveranser och avbeställning

Varor från Nordenspa.se kan leverera till Sverige, Norge och Danmark. Leveranser sköta av våra leverantörer och samarbetspartners.

Ångerrätt

 

Särskilda regler kring produkter som tillverkas 

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Quality Media i Sverige AB uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel på detta är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål så som kundanpassade pooltak, swimspa, och spabad. Ångerrätten gäller ej vid avtal 11 § punkt 4 som avser: ”för en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal”.

Den aktuella produkten förblir i Nordenspa's egendom intill dess produkten/varan betalats till fullo. Beställaren får inte förfoga över produkten/varan förrän den är fullbetald.

Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi en orderbekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du angett din riktiga e-postadress bland dina uppgifter. Spara detta mail för att underlätta eventuell kontakt med kundtjänst. Orderbekräftelsen innehåller information om leveranstidpunkt, totalpris med specificerat moms, de fullständiga (vid köptillfället aktuella) köpvillkoren och en länk till din orderstatussida där du alltid kan följa din order.

Betalning

Du kan välja mellan att betala med kort, direktbankbetalning, faktura eller delbetalning. Fakturabetalning och delbetalning är endast möjligt för boende i Sverige.

Priser

Alla priser som visas på Nordenspa.se är inklusive 25 % moms.

Beställning

När du bekräftar din beställning ger du ditt samtycke till att Nordenspa påbörjar fullgörandet av beställningen och blir därmed betalningsskyldig. Genom att du slutför ditt köp lämnar du som kund ditt samtycke till den leveranstid Nordenspa anger i kassan. Kunder som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att handla på Nordenspa.se.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Nordenspa.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Nordenspa.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Nordenspa att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Reklamationsvillkor

Det är lämpligt att du som kund kontrollerar din vara/varor vid när du tar emot din leverans för att kontrollera att denna är riktig och felfri. När du fått din vara och ser att den inte stämmer med den du beställde, är skadad eller annat fel ska du kontakta kundtjänst. Vid reklamation skall kund kontakta vår kundtjänst via e-post kundtjanst@nordenspa.se. Uppge ordernummer och orsak till reklamationen så återkommer vi till dig inom kort med anvisningar hur du skall returnera varan. Inga produkter skall levereras direkt till Nordenspa. Varor som skickas direkt till Nordenspa returneras till avsändaren. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende.

Om en vara är transportskadad skall Nordenspa kontaktas inom skälig tid. Reklamation som sker inom 2 månader från köptillfället räknas alltid som skälig tid. Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Återbetalning

Vid giltigt utnyttjande av ångerrätten sker återbetalningen till kund utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra köpet. Dock betalas summan ut tidigast då varan kommit i retur eller då vi fått se bevis på att varan har återsänts (det som sker först). Vid giltig reklamation sker återbetalningen till kund utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi mottagit den reklamerade varan. Vid avhjälpande av fel eller utbyte av vara i samband med reklamation återbetalas eventuella returfraktkostnader till konsumenten senast 14 dagar efter att vi har mottagit den reklamerade varan. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Företag

I de fall som näringsidkare handlar hos Nordenspa så tillämpas köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 15 % av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt.

Transportskadat gods

Om en vara från Nordenspa skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas till Nordenspa inom skälig tid från mottagandet. Det är därför viktigt att du noga granskar ditt paket när det anländer. För att styrka rätten till reklamation gentemot transportbolaget är det viktigt att du sparar det eventuellt skadade emballaget i samma skick som när paketet anlände till dig.

Produktinformation

Nordenspa.se förbehåller sig rätten att justera priser, prisfel, produktinformation, produktbilder och erbjudanden utan notis. De produktbilder och informationstexter som finns tillgängliga återspeglar varan så gott det går. Observera att bilderna på webbplatsen kan skilja sig åt beroende på färginställningar i din dator.

Samtliga produkter går att använda i Sverige.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir i Nordenspa's egendom tills dess full betalning erlagts.

Tvist

Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Om en tvist ej kan lösas i samförstånd med kundtjänst, så kan som kund välja att vända dig till Allmänna reklamationsnämnen (ARN) som du hittar på www.arn.se.

Du kan även välja att lämna klagomål online via EU-kommussionens plattform för medling i tvister. Denna hittar du här på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klagomål inlämnade via denna plattform kommer gå vidare till den nationella tvistlösningsorganet som sedan försöker lösa tvisten i kontakt med kund och säljare.

Lagval

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och Nordenspa förbehåller sig rätten att häva köpet om detta befaras. Tvist enligt dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag.

Frågor

Vid frågor kontakta kundtjänst via: kundtjanst@nordenspa.se.